Požáry v nemovitostech vznikají hlavně nedbalostí a vznícením snadno hořlavých materiálů – textílií, nábytku, plastů . Vše vždy v důsledku špatného zacházení s otevřeným ohněm, nebo elektrickými spotřebiči, díky vadným energetických rozvodů a neodbornou manipulaci s nimi. Stavební konstrukce materiálu ( cihla nebo dřevo) za vznícením téměř nikdy nestojí. Tím, že je dům z nehořlavého materiálu celkem logicky ničivý oheň z lidských obydlí nikdy nevytlačí.

Požární odolnost dřevěných konstrukcí je mnohem vyšší, než by odpovídalo obecně známým skutečnostem . Dřevo obsahuje vždy tak zvanou rovnovážnou vlhkost, tedy vodu, která se musí nejdříve odpařit. Dřevěným trámem pronikne oheň do zhruba centimetrové hloubky a jeho další postup se výrazně zbrzdí nebo úplně zastaví ! Povrchová vrstva zuhelnatí, tím brání přístupu kyslíku a další hoření je zastaveno. Hořící dřevěný trámový strop tak přežije déle než strop složený ze stropovek v ocelových profilech. Ocel vlivem tepla ztrácí pevnost a zřítí se nečekaně a mnohem dříve. Garantovaná výpočtová hodnota požární odolnosti 20 cm silné plně dřevěné stěny ( roubená stěna, stěna z KVH hranolu ) je 50 minut . Nezanedbatelným faktem je i to, že při požáru dřevěné stavby nevznikají životu nebezpečné zplodiny.

Dřevěný dům rychle, levně, kvalitně

V posledních desetiletích nebyly dřevostavby synonymem pro prestižní stavebnictví. Dřevo je však materiál, který má i dnes řadu předností – a vlastně se dá tvrdit, že podle řady moderních stavebních realizací je jakoby pro své optimální využití ve stavebnictví znovuobjevováno.

Jako stavební materiál má malou objemovou hmotnost, snadno se opracovává, je flexibilní, pevné v tahu i tlaku a dá se využít řadou různých způsobů. Navíc jde o zcela přírodní materiál, který je šetrný k životnímu prostředí.

Nejčastěji se setkáváme s výrobky ze smrkového dřeva. Ve srovnání se zděným domem vychází dřevostavba zatím levněji. Jinde v Evropě se cena dřevostavby pohybuje na úrovni 120 % až 150 % ceny klasické stavby.

Dřevo je materiál, se kterým se dá v průběhu stavby flexibilně a lehce pracovat. Spousta věcí se dá na místě přímo upravit. Tato vlastnost umožňuje provedení změny v průběhu stavby např. ve velikosti a umístění oken nebo vikýřů.

Dřevostavba tak není výhodná jen z hlediska rychlé realizace. S pomocí dřeva získáte členitý a prostorný interiér podle svých představ. Díky dobrým izolačním vlastnostem mohou být stěny domu tenké a to se odrazí na úspoře vnitřního prostoru.