Kůrovec je dřevokazný hmyz vyskytující se po celé planetě. Jeho domovem a potravou může být jednak ovoce, semena, listy, ale i lýko a dřevo většiny stromů, proto se odborně nazývá lýkožrout smrkový. Ten je v lesním hospodářství nejběžnější. Přemnožený kůrovec dokáže poškodit nebo zcela vymýtit hektary lesů, nejčastěji pak smrkové lesy, které jim nejvíc chutnají. České lesy jsou kůrovcem doslova zdecimované a vyzrát nad ním není žádná legrace. Nadcházející jaro a teplé počasí je pro kůrovec ideální živnou půdou, o čemž vědí i lesní hospodáři a musí se podle toho zařídit.

Jelikož je dřevo primární stavební prvek dřevostaveb, každého nejspíš napadne, jak je na tom kůrovec vs. dřevostavba. Pojďme se společně podívat, jestli je kůrovec pro dřevostavby skutečnou hrozbu, či nikoliv.

Drevoastavba.com

Zabydlí se kůrovec ve dřevostavbě?

Smrkové dřevo je nejrozšířenějším materiál pro výstavbu dřevěných domů. Jak jsme v úvodu nastínili, smrk kůrovci chutná nejvíce, i přesto se ale nemusíte obávat. A proč? Protože kůrovec se zabydlí pouze na rostlých a živých stromech, případně na těch čerstvě vytěžených/pokácených.

Při zpracování dřeva se klade ten nejvyšší důraz na samotnou kvalitu vytěženého dřeva, aby nedošlo k dodání nevyhovujícího materiálu pro výstavbu dřevěného domu. Naše firma, jakožto výrobce dřevostaveb vždy pečlivě kontroluje vstupní materiál přímo na pilách dodavatele. Zároveň spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli.

Co se dělá s napadeným dřevem po kůrovcové kalamitě?

Když už se kůrovec přemnoží a dojde v lese k takzvané kůrovcové kalamitě, hospodáři okamžitě zahájí těžbu. Stromy se musí pokácet, aby se kůrovec dál nešířil. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že kůrovcem zasažené dřevo nelze dál zpracovat, na samotnou kvalitu materiálu jeho přítomnost nemá velký vliv. Lýkožrout, jak už název napovídá, se živí převážně kůrou a lýkem, tedy svrchní částí dřeviny a pouze v ojedinělých případech napadá dřevní surovinu do hloubky. Vše ale závisí na tom, jak dlouho kůrovec ve stromě pobýval.

Napadené dřevo je důležité ihned zpracovat a tzv. odkornit, což lze provést buď ručně, nebo strojově. Jestliže se dřevo podaří včas podchytit a kůrovec odstranit, není důvod k obavám, kůrovec je pryč a dál už se šířit nemůže.