V současnosti se klimatizační jednotky stávají významným prvkem interiéru, což vede zákazníky k rozhodování nejen na základě ceny a výkonu, ale také podle designu vnitřní jednotky. Běžně známe standardní nástěnné modely v bílé barvě, které jsou umístěny na stěně a jsou cenově nejvýhodnější. V současné době nabízejí všichni výrobci, i ti z ekonomičtějších segmentů, esteticky zajímavé modely v mnoha barevných variantách, které jsou ideální pro domácnosti i reprezentativní prostory.

Klimatizace v bytě

 

Výběr výkonu klimatizace

Výkon klimatizační jednotky je klíčovým parametrem při výběru vhodného modelu. Velikost místnosti, kterou chcete chladit nebo vytápět, rozhoduje o potřebném výkonu jednotky. Příklad: pro standardní pokoj o rozměrech 7 x 3,5 metru s výškou stropu 2,8 metru, což odpovídá objemu 69 m³, by byla adekvátní volba klimatizace s chladícím výkonem 2,5 kW.

Avšak,  pokud místnost obsahuje specifické faktory, jako jsou velká okna, kterými proniká sluneční světlo většinu dne, nachází se v podkroví, má tmavou plochou střechu, nebo je v ní několik elektrických spotřebičů s vysokou spotřebou (například plazmové televize, ledničky, vařiče, počítače atd.), měl by být výkon klimatizace adekvátně zvýšen. Všechny tyto faktory je třeba zohlednit při určení optimálního výkonu jednotky a to ideálně ve spolupráci se specialisty z oboru.

Spotřeba energie a provozní náklady klimatizace

Provoz klimatizace je spojen s nutností využívání elektrické energie, a proto je důležité zvážit provozní náklady již při jejím pořizování. Obecně platí, že čím levnější je klimatizace v pořizovací ceně, tím vyšší může být její spotřeba energie. Výrobci obvykle uvádějí energetickou třídu zařízení, přičemž nejúčinnější jednotky spadají do kategorie A++ a vyšší. Modernější jednotky jsou energeticky úspornější a často využívají ekologičtější chladiva, jako je populární R32. Tyto modely mají menší venkovní jednotky, jsou tišší a používají méně chladiva díky kompaktnějším kompresorům.

Klimatizační systémy fungují na principu podobném tepelným čerpadlům, což jim umožňuje efektivně vytápět. Při výběru klimatizace je vhodné zvážit její umístění a četnost užívání. Například, pokud plánujete používat klimatizaci v obývacím pokoji během letních měsíců jen několik hodin denně, může být návratnost investice do vysoce úsporného modelu pomalejší. Na druhou stranu, v případě kanceláře v podkroví, kde je v létě horko a v zimě chladno a trávíte zde mnoho času, je doporučené investovat do moderní klimatizace s chladivem R32 a vysokou energetickou třídou, což se může projevit v nižší spotřebě energie.

Vnitřní jednotka má minimální spotřebu energie, zatímco venkovní jednotka spotřebuje více energie kvůli kompresoru, jehož činnost je podobná fungování lednice. Maximální příkon, uvedený ve specifikacích, není konstantně využíván, protože kompresor se automaticky přizpůsobuje podle nastavené teploty. Když se venkovní a vnitřní teplota příliš neliší, spotřeba energie klesá. Během méně teplých dnů stačí menší výkon kompresoru, což znamená nižší spotřebu energie.

Klimatizace jako tepelné čerpadlo je mnohem účinnější a levnější v provozu než vytápění plynovým kotlem nebo přímým elektrickým vytápěním, s obecně až o 70% nižšími náklady a zajišťuje lepší tepelný komfort v místnosti. Využití elektřiny je zde zcela odlišné a efektivnější než u tradičních zdrojů tepla.

 

Klimatizace s montáží

 

Komponenty klimatizační jednotky

Klimatizační systémy se typicky skládají ze dvou základních částí: vnitřní a venkovní jednotky. Vnitřní jednotka je instalována v interiéru, často na místě, které není snadno dostupné, jako jsou vyšší partie stěn, a ovládá se dálkově. Venkovní jednotka, obsahující klíčovou komponentu celého systému – kompresor, je umístěna mimo budovu.

Tyto dvě jednotky jsou propojeny měděnými trubkami, kterými proudí chladící kapalina, a také napájecími a komunikačními kabely, umožňujícími jejich vzájemnou komunikaci a napájení.

Pokud je potřeba klimatizovat více místností, ideální volbou je takzvaná multisplitová jednotka. Tento typ systému umožňuje připojení více vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce, přičemž každá vnitřní jednotka může být odlišná – například kazetová jednotka v zasedací místnosti, nástěnné jednotky v kancelářích a podstropní jednotka s velkým výkonem v archivu nebo skladu. Je důležité, aby všechny vnitřní jednotky byly od stejného výrobce a byly kompatibilní v rámci dané řady, aby bylo zajištěno správné fungování celého systému.

Umístění a provedení rozvodů klimatizační jednotky

Umístění vnitřní jednotky: Ideální umístění vnitřní jednotky je v takové části místnosti, kde může chladný vzduch volně proudit, aniž by přímo foukal na osoby v místnosti. Je důležité, aby chladný vzduch nebyl nasměrován přímo na místa, kde lidé spí nebo tráví delší dobu sedění, jako jsou pohovky či pracovní stoly.

Venkovní jednotka by měla být umístěna tak, aby co nejméně narušovala vzhled budovy. Běžné umístění zahrnuje instalaci na L-konzole na vnější stěně, na balkóně, střeše nebo na zemi na stabilním podstavci. V některých případech, zvláště v historických nebo památkově chráněných oblastech, může být vhodné umístit venkovní jednotku do méně viditelných částí jako jsou sklepy, světlíky, podkroví nebo velké chodby, kde může také přispívat k vysoušení prostoru.

Vnitřní a venkovní jednotka jsou propojeny měděnými tlakovými potrubími, které musí být dobře izolovány, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Součástí rozvodů je také napájecí a komunikační kabel a často hadička pro odvod kondenzátu. Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou by neměla být příliš velká, ideálně do 5 metrů, i když technicky je možné jednotky propojit i na vzdálenost například 30 metrů. Je však třeba počítat s vyššími náklady na montáž klimatizace a možnými technickými omezeními ze strany výrobce co se týče maximálního převýšení a délky trasy.

Při návrhu a instalaci těchto systémů je nezbytné zohlednit i vyšší hmotnost venkovních jednotek, která u výkonnějších modelů může dosahovat i přes 100 kg. Každý aspekt instalace by měl být pečlivě zvážen s ohledem na maximální efektivitu a estetiku, stejně jako na dlouhodobou bezpečnost a snadnou údržbu systému.

Řešení pro odvod kondenzátu u klimatizačních jednotek

Odvod kondenzátu je důležitou součástí instalace klimatizační jednotky. Během chlazení totiž ve vnitřní jednotce vzniká kondenzovaná voda, která musí být efektivně odvedena, aby nedošlo k problémům spojeným s vlhkostí.

Samospádový odvod: V nejjednodušších instalacích se využívá odvod kondenzátu hadičkou samospádem. Toto řešení je vhodné, pokud umístění jednotky a topografie místa to umožňují. Hadička by měla vést v mírném sklonu k místu, kde je možné vodu bezpečně vypustit, jako je například dešťový svod, vnější strana budovy nebo do speciálně připraveného odpadu.

V případech, kde samospádové řešení není možné kvůli umístění jednotek nebo specifickým požadavkům na instalaci, je nutné použít čerpadlo pro odvod kondenzátu. Čerpadlo vytlačí vodu do nejbližšího vhodného odpadního bodu. Tato metoda je častá v komplexních systémech nebo tam, kde jsou jednotky umístěny v nižších či středně dostupných místech.

Pokud je kondenzát odváděn do stávajícího odpadního systému, je klíčové instalovat speciální sifon pro klimatizace. Tento sifon obsahuje zpětnou klapku s kuličkou, která zabraňuje vracení zápachu z odpadu zpět do klimatizační jednotky a tedy i do místnosti. Je důležité, aby byl tento sifon pravidelně kontrolován a udržován, aby byla zajištěna jeho funkčnost.

Montáž s klimatizací

 

Klimatizace jako efektivní topení

Moderní klimatizační jednotky nejen že chladí, ale mohou také vytápět, fungují jako malá tepelná čerpadla. Tato univerzálnost z nich činí ideální zařízení pro celoroční využití v různých klimatických podmínkách.

V teplejších měsících slouží klimatizace k chlazení, zatímco na jaře a na podzim může poskytovat příjemné teplo v době, kdy centrální vytápění není v provozu nebo když je zbytečně nákladné rozehřívat celý vytápěcí systém, jako je plynový kotel. V zimních měsících lze klimatizaci využít jako doplňkový zdroj tepla, který rychle zahřeje domácnost na požadovanou teplotu, aniž by bylo nutné dlouho topit v kotli.

Většina moderních jednotek je vybavena časovačem a může být naprogramována tak, aby začala topit těsně před tím, než vstanete, nebo může automaticky udržovat stálou teplotu v místnosti. Některé modely dokonce nabízejí ovládání prostřednictvím Wi-Fi aplikace, což přináší další úroveň pohodlí.

Důležitým faktorem při vytápění je minimální provozní teplota venkovní jednotky. Zatímco některé klimatizační jednotky mohou pracovat při teplotách klesajících až k -25°C, u jiných dochází při nižších teplotách k poklesu tepelného výkonu a zvýšení energetické spotřeby. Výrobci obvykle specifikují limitní provozní teploty, při kterých může klimatizace efektivně vytápět bez ztráty účinnosti.

Při srovnání s tradičními způsoby vytápění, jako jsou plynové kotle nebo přímotopy, jsou klimatizační jednotky mnohem úspornější. Náklady na vytápění klimatizací jsou o 50% až 70% nižší. Díky způsobu, jakým klimatizace využívá energii k výrobě tepla (přeměnou tepelné energie z venkovního prostředí na vnitřní teplo), je topení klimatizací obecně účinnější a méně nákladné než při chlazení.

Záruka a servis klimatizačních jednotek

Výběr klimatizačního systému obnáší nejen zvážení jeho vlastností a ceny, ale také posouzení kvality záruky a servisu. Zde jsou klíčové aspekty, na které byste měli dbát:

Na trhu najdete širokou škálu značek od světově proslulých po méně známé. Neznámá značka nutně nemusí znamenat nižší kvalitu, ale je důležité prověřit její pozadí. Zeptejte se prodejce na zkušenosti s danou značkou, jak dlouho je na trhu, zda mají dostatek produktů skladem, a jaké možnosti záručního a pozáručního servisu nabízí.

Důležité je zjistit, jaký typ záruky výrobce poskytuje, jak dlouhá je její doba a co vše pokrývá. Informujte se, jak jsou zajištěny opravy a zda jsou dostupné náhradní díly.

Základním předpokladem pro kvalitní fungování klimatizačního zařízení je správná instalace. Ptejte se, kdo bude zařízení instalovat, zda má firma potřebná oprávnění a jaké má zkušenosti s instalacemi. Pro klimatizační systémy s vyšší kapacitou chladiva, jako je R410, je v České republice vyžadována speciální registrace u Ministerstva životního prostředí a vedení „Evidenční knihy zařízení s chladivem“, což garantuje, že instalaci provádí certifikovaný servis. Tento požadavek zatím není vyžadován pro chladivo R32, které je běžné u modernějších a ekologičtějších modelů.

Ujistěte se, že dodavatel a instalatér dodržují všechny relevantní právní normy a požadavky. Toto je obzvlášť důležité pro systémy s většími množstvími chladiva, které mohou vyžadovat speciální manipulaci a údržbu.

Výběrem spolehlivého dodavatele a instalatéra můžete zajistit, že váš klimatizační systém bude sloužit efektivně a bez problémů po mnoho let.

Faktory ovlivňující cenu klimatizace

Cena klimatizace je ovlivněna mnoha faktory, které je důležité zvážit před nákupem. Zde jsou hlavní aspekty, které určují celkové náklady:

Typ a značka klimatizace: Na trhu jsou dostupné různé typy klimatizačních jednotek, od základních modelů po vysoce výkonné systémy s pokročilými funkcemi jako jsou inteligentní ovládání, energetická účinnost a speciální filtrační systémy. Značky se liší kvalitou a technologiemi, což se odráží v ceně. Renomované značky mohou nabízet vyšší záruky a lepší servis, což může být v dlouhodobém horizontu finančně výhodné.

Instalace: Správná instalace je klíčová pro efektivní a bezpečný provoz klimatizace. Cena instalace závisí na složitosti montáže, typu jednotky a na tom, zda jsou zapotřebí speciální úpravy stavebních prvků. Kvalifikované instalační firmy sice mohou účtovat vyšší ceny, ale zajišťují kvalitní provedení a poskytují záruku na odvedenou práci.

Funkce a výkon: Výkon klimatizace by měl být adekvátní velikosti a typu prostoru, který potřebuje chladit nebo vytápět. Vyšší výkon a pokročilé funkce, jako je například možnost topení, Wi-Fi ovládání nebo invertní technologie, mohou výrazně ovlivnit cenu.

Energetická účinnost: Vysoce účinné jednotky mohou mít vyšší pořizovací náklady, ale mohou výrazně snížit provozní náklady na energie. Modely s vyšší energetickou třídou (např. A++, A+++) jsou dražší, ale úspory na elektřině se mohou dlouhodobě vyplatit.

Dostupnost náhradních dílů a servis: Značky s dobrou dostupností náhradních dílů a širokou servisní sítí mohou mít vyšší pořizovací cenu, ale zákazníkům poskytují lepší podporu v průběhu životnosti zařízení.

Záruka: Delší a obsáhlejší záruční podmínky mohou přidat k počáteční ceně zařízení, ale nabízejí větší jistotu a ochranu investice.