Ekologie se v 21. století řeší na každém rohu. Jinak tomu není ani u dřevostaveb. Spousta lidí se však mylně domnívá, že se dřevostavby vyrábí z impregnovaných materiálů, které následně nelze ekologicky zlikvidovat. Někteří si dokonce myslí, že se nebezpečné látky uvolňují do ovzduší, a to jak ven, tak i do vnitřních prostor domu. Pak jsou tu i otázky tykající se nejen samotné výstavby, ale následného provozu a energetické náročnosti. Pojďme se podívat, kde je skutečně pravda.

Zprvu bychom měli zmínit českou legislativu upravující povolené materiály pro výstavbu domů. Ta stavebním firmám a dodavatelům materiálu umožňuje prodávat a následně zpracovávat pouze schválené nezávadné materiály, jenž splňují zvláštní normy a předpisy.

Drevoastavba ING s.r.o.

Materiály v dřevostavbách a zděných domech

Zkrátka na trhu by neměly být k dispozici neekologické závadné materiály. Kdyby byly, situace by byla stejná jak pro dřevostavby, tak pro zděné domy. Například sádrokartonové desky se používají v obou typech stavby. V interiéru v podstatě nenajdete rozdíl, jestli jde o zděný dům nebo dřevostavbu. Na lidské zdraví má mnohem větší dopad vybavení interiéru. Například levný lepený nábytek nebo plastové doplňky mohou oproti stavebním materiálů do ovzduší vypouštět více škodlivin.

Dřevo má pasivní bilanci skleníkového plynu CO2

Teď se vraťme přímo k ekologii dřevostaveb. Ze všech stavebních materiálů je dřevo jediné, které má pasivní bilanci skleníkového plynu CO2. Zjednodušeně řečeno, jeden strom zpracovaný například pro výstavbu domu, a to včetně emisí z těžby, manipulace a procesu přetvoření do finální podoby, má nižší podíl CO2, než tentýž strom dokáže skleníkového plynu absorbovat. Při produkci dřevo materiálu nedojde k vyšším emisím, než byl strom schopný za svoji existenci pohltit a přeměnit v kyslík.

Závěr

Pokud smýšlíte ekologicky a rozhodujete se mezi zděným domem a dřevostavbou, pak vám můžeme s klidným svědomím dřevostavbu jedině doporučit. Určitě nejsou zdravotně závadné a nemusíte se bát, že by dřevo vypouštělo nebezpečné látky do ovzduší. Zároveň dřevostavby patří k nejméně energeticky náročným domům, jenž si můžete pořídit. Především díky nízké akumulační schopnosti lze dřevostavbu rychle vyhřát a ušetřit spoustu peněz za vytápění.