Zvláště u starších rodinných domů bývají sklepy zasaženy vlhkostí. Pro radikální odstranění vlhkosti je možné použít chemickou injektáž zdiva, která si poradí i s extrémně vlhkou cihlou.

Vysoušení zdí ve sklepě je základ pro zdravé zdi v domě

Aby se vlhkost ze sklepních zdí nedostala také do obytné části, je nezbytné provádět pravidelné vysoušení stěn ve sklepě. Jak ale zabránit neustálé vzlínající vlhkosti účinně a jednou pro vždy?

Vlhkost zdí má významný vliv na celkovou kvalitu ovzduší v rodinném domě. Proto je velice důležité, tento faktor nepřehlížet.  Většina sklepů je vybavena pouze malým nebo dokonce žádným oknem a tím je snížená tolik potřebná cirkulace vzduchu. Snížení vlhkosti přirozeným větráním je v těchto případech velmi obtížné a nastává riziko, že ve vlhkém prostředí se začnou objevovat bílo-zelené plísně a černé mapy plné alergenů, škodících našemu zdraví.

Chemické injektáže

Co je třeba u vlhkého zdiva prověřit

Vlhkost zdiva může mít hned několik původů a je třeba zjistit správnou příčinu. Zkušené oko odborníka už na první pohled většinou zjistí, kde vzniká problém. Protože různé typy mívají typický vzhled, který se projevuje rozsahem, ohraničením, případně i změnami během určitého času.

Kromě samotných vlhkých míst na stěnách však zahrnuje vizuální průzkum i stěr z vlhkých prostor, který se následně podrobí chemickému rozboru. To proto, aby se zjistily další látky obsažené v napadené zdi vlhkem, jako jsou soli, minerály, aj. Výsledky se upřesní i změřením vlhkostních hodnot, vyhodnocuje se i pórovitost, nasákavost či hydrofobní vlastnosti použitého stavebního materiálu.

Z množství solí ve zdivu a o jejich složení lze vyvodit například to, zda se voda do zdiva dostává kvůli dešti, zatékání z chodníku, unikání splašků či vzlínání spodních vod. Každá taková analýza je klíčová pro použití vhodné chemické výplně. Někdy postačí udělat i stěry soli z povrchů, ale důkladné pátrání se vyplatí zvláště v případech, kdy problém s vlhkostí přetrvává i přes už provedené sanační práce.

Co dělat pro suchý sklep

Sklep lze zbavit nadměrné vlhkosti několika způsoby: drenážemi odvádějícími vodu z okolí domu, vodorovnými izolacemi zdiva i podlahy sklepa, výstavbou dělicích příček s odvětráním, průběžným odčerpáváním vody z jímky vykopané v nejnižším místě podlahy, intenzivním větráním a používáním odvlhčovačů instalovaných ve sklepě.

Jenže tyto metody jsou časově velmi náročné, finančně nákladné a ve většině případech jde o velký stavební zásah do budovy, který není vždy vhodný, kvůli samotné statice nemovitosti. Proto je odborníky často doporučována aktuálně nejoblíbenější, nejšetrnější a nejefektivnější metoda a to chemická injektáž sklepa. Metoda je vhodná také do sklepů stavěných s klasických cihel.

Chemická injektáž zdiva ve sklepě si poradí se vzlínající vodou

Infuze, neboli chemická injektáž zdiva, patří mezi fyzikálně chemické metody. Spočívá v nasycení zdiva vhodnou chemickou impregnací. Jak to probíhá? Do zdí se vyvrtají otvory o průměru asi 30 mm buďto vodorovně nebo s nízkým se sklonem šikmo dolů. Zde se doporučuje úhel maximálně 15°. Otvory se vyčistí tlakovým vzduchem a pomocí speciální pistole se pod tlakem do těchto otvorů aplikuje chemikálie, která účinně zabraňuje pronikání vody do zdí. Pro hydroizolační clonu se používají látky, které mohou buď úplně vyplnit póry ve zdivu (zde se používají účinné a osvědčené roztoky siloxanů, syntetických nebo silikonových pryskyřic, roztoky asfaltu v ředidle), nebo je zmenšit tak, že jimi projdou vodní páry, které mají menší molekuly, ale ne voda (zde je ideální variantou vodní suspenze cementu nebo speciální roztoky).

Dokonale suchý sklep od podlahy

Chemická injektáž sklepa nabízí také odstranění vlhkosti od podlahy. Jedná se o sekundární vnější izolaci stěn i podlahy ve sklepě, bez nutnosti jejího odkopávání. Chemická injektáž sklepa je nejšetrnější a nejrychlejší řešení, které nabízí dokonalé odstranění vlhkosti po dobu až čtyřicet let a provádí se v objektech jako jsou sklepy, podzemní garáže, podsklepené domy a podsklepené přístavby, kde je provádění tradičních metod odvlhčení nákladné a obtížné.